За ДГ

За нас:

За да бъде човек щастлив с работата си е необходимо:

- да бъде подходящ за нея

- да не се преуморява

- да има чувството, че е успял

 

Като екип, ние имаме самочувствието, че сме подходящи за работата, защото сме професионалисти и още - обичаме децата.

Не се преуморяваме, защото гледаме на работата си като на изкуство.

Имаме чувството, че сме успели, защото много деца, станали вече родители пак ни търсят, за да ни поверят своите рожби.

 

Какво ще намери детето в ДГ "Патиланци" - гр. Вълчедръм?

Своя неповторим детски ден!

Уютна, вълшебна детска среда, в която децата пеят,играят, рисуват!

Обучение и възпитание чрез игри!

Учител - приятел, съветник, партньор!

Много приятели!

 

В ДГ "Патиланци" - гр. Вълчедръм през учебната 2022/2023 година се посещава от 45 деца, в две възрастови групи, за които се грижи екип от предучилищни педагози и помощно-обслужващ персонал:

Румяна Главшина - директор с група и старши учителите - Даниела Ефремова, Мая Попова, Людмила Тодорова.

Помощник-възпитатели - Даниела Венкова, Галя Иванова и още: Мимка Рангелова - чистач, Румяна Цонина - касиер-домакин, Върбинка Цонина - готвеч, Любен Прокопиев - огняр и Татяна Качамачкова - мед. сестра.

И всичко в името на детето!

 

Нашата мисия: Детската градина - място за развиване на интелектуалните възможности на детето, социално-културна адаптация към средата и към ученето, съхраняване и насърчаване на детската индивидуалност към самоизява, защитаване детето и детството като ценност.

Нашата визия: Модерна и привлекателна детска градина - място за полагане основите за учене през целия живот като осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата чрез играта.

Нашата цел: Гарантиране равен шанс и подготовка за училище две години преди постъпване в първи клас, възпитаване на личности подготвени за съвременните условия за живот.

 

 

Нагоре ↑