12.12.2022 г.

Състав на Обществения съвет

Богомил Кирилов Елкин - председател

Александър Николаев Ценков - член

Севдалина Иванова Дамянова - член

Джулия Бориславова Божинкова - член

Радостина Антонова Захариева - член и представител на финансиращия орган

 

Биляна Цветелинова Нонина - резервен член

Кристина Светлинова Янкулова - резервен член

Румяна Тимошенкова Миронова - резервен член и представител на финансиращия орган

 

Нагоре ↑