"Весел старт"

Дейностите, които са включени в Проекта ще допринесат за създаване условия за изразяване на овладените елементи в игрови ситуации и познавателно отношение към двигателната дейност с организационен характер.

Заниманията със спорт при добра организация осигуряват здраве и двигателен опит у децата, навици и привички за изпълнение на започнатото докрай, преодолявайки препятствия и трудности, осъзнавайки отношението игра-емоционално състояние-здраве.

Нагоре ↑