Добре дошли в сайта на
детска градина "Патиланци"

Детската градина е създадена през 1973 година.

Сградата е специално построена за детско заведение върху общинска територия.

Разполага с четири занимални с прилежащ към  всяка една от тях санитарен възел, но в момента функционират само три, кухненски блок и административен сектор.

Жизнената среда отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт.

Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. Обособени са кътове по интереси, в които децата прилагат самостоятелно усвоените знания и играят.

Дворът е просторен и богато озеленен. Има обособени с игрови пособия площадки и пясъчници.

През учебната 2016/2017 година в ДГ "Патиланци" - гр. Вълчедръм се обучават 57 деца, разпределени в три възрастови групи.

 

 

 

 

 

Примерен поздравителен текст. Възможност за редакция от контролния панел. Мисия/цел/история на детското заведение. Примерен поздравителен текст. Възможност за редакция от контролния панел. Мисия/цел/история на детското заведение. Примерен поздравителен текст. Възможност за редакция от контролния панел. Мисия/цел/история на детското заведение. Примерен поздравителен текст. Възможност за редакция от контролния панел. Мисия/цел/история на детското заведение. Примерен поздравителен текст. Възможност за редакция от контролния панел. Мисия/цел/история на детското заведение. Примерен поздравителен текст. Възможност за редакция от контролния панел. Мисия/цел/история на детското заведение. Примерен поздравителен текст. Възможност за редакция от контролния панел. Мисия/цел/история на детското заведение. Примерен поздравителен текст. Възможност за редакция от контролния панел. Мисия/цел/история на детското заведение. Примерен поздравителен текст. Възможност за редакция от контролния панел. Мисия/цел/история на детското заведение.

  •  Добре дошли в сайта на<br>детска градина
  •  Добре дошли в сайта на<br>детска градина

Последни Снимки

Малки мажоретки
Малки мажоретки
Лазарица и Великден
Лазарица и Великден
Лазарица и Великден
Лазарица и Великден
Игнажден
Игнажден
Баба Марта
Баба Марта
Огън по Благовец
Огън по Благовец
Под гъбката на сянка
Под гъбката на сянка

Последни Дейности

Проект  BG05M2OP001-3.005-0004

Проект BG05M2OP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

ДГ "Патиланци" - гр. Вълчедръм участва в Проект BG05M2OP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 година, съфинансирана от европейския съюз чрез европейските структорни и инвестиционни фондове. В Дейност 1 - Допълнително обучение по български език има две групи. Първа група БЕЛ - пет деца участници. Ръководител - Мая Попова. Втора група БЕЛ - пет деца участници. Ръководител - Даниела Ефремова. В Дейност 2 - Организиране и провеждане на дейностите за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи се изплащат такси на деца.

Виж повече
Нагоре ↑